Juridiske merknader

Informasjon

Utgiver:

Nettstedet www.joyaeurope.com blir gitt ut av:
Foreningen JOYA® EUROPE TEAM
145 avenue de Fontvert
F-84130 Le Pontet
Frankrike

E-post: contact@joyaeurope.com

Hvis du bruker dette nettstedet, godtar du gjeldende lover og forskrifter og brukervilkårene våre. Foreningen JOYA® EUROPE TEAM gjør sitt ytterste for å hente informasjon fra sikre kilder. Foreningen garanterer likevel ikke at informasjonen eller meningene som presenteres på dette nettstedet er riktig, pålitelige eller fullstendige.
Opplysningene og meningene som publiseres på nettsted www.joyaeurope.com blir levert at Foreningen JOYA® EUROPE TEAM. De blir kun kommunisert som informasjon og til personlig bruk. Innholdet kan bli endret uten varsel.

Netthotell:

Netthotellet som nettstedet www.joyaeurope.com bruker, drives av selskapet:

Infomaniak
Rue Eugène-Marziano 25
1227 Genève, Sveits

Andre bidragsytere:

Nettsidene: Byrået Fantastic : www.agencefantastic.com
Utvikling og drift av nettstedet: Danka, Digitalt byrå : www.danka.fr

Copyright:

All gjengivelse eller distribusjon av informasjon, tekster og bilder på dette nettstedet uten tillatelse er forbudt. Den [franske] åndsverksloven Artikkel L. 122-5.2 og 3a tillater «kopier eller gjengivelse kun til personlig bruk som ikke blir brukt kollektivt» samt «kopier eller gjengivelse brukt i analyser eller korte sitater som eksempler og til illustrerende formål». «Enhver gjengivelse eller hel eller delvis reproduksjon uten skriftlig samtykke fra forfatteren eller andre rettighetshavere er forbudt» – Art. L. 122-4. Gjengivelse eller reproduksjon – uansett måte – vil være en forfalskning, og dette straffes i henhold til Art. L. 335-2 og påfølgende artikler i Den [franske] åndsverksloven. Alle illustrasjonene som blir brukt av merkevaren JOYA® EUROPE TEAM på dette nettstedet, er forbeholdt.

Database og lagring av informasjon:

I henhold til lovene og reglene som gjelder, er Foreningen JOYA® EUROPE TEAM ansvarlig for databasene. Foreningen eier også alle databasene på nettstedet, eller deler av disse. Når du går inn på nettstedet, godtar du at informasjonen som finnes der, blir beskyttet i henhold til bestemmelsene i lov nr. 98-536 av 01/07/98. Du har ikke lov til å hente, bruke på nytt, lagre, gjengi, representere eller oppbevare – direkte eller indirekte, eller på noen som helst enhet, uansett hvordan eller uansett format –  hele eller deler av databasene som finnes på nettstedet. Du har heller ikke rett til å eksportere informasjonen eller bruke den på nytt på noe som helst vis.

Beskyttelse av varemerker og logoer:

Det er forbudt å bruke merkevarenavnene og logoene som vises på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra eieren.

Behandling av personopplysninger:

Personopplysningene som blir samlet inn på nettstedet, blir brukt av dataansvarlig Foreningen JOYA® EUROPE TEAM. Disse opplysningene kan bli brukt av Foreningen JOYA® EUROPE TEAM og tredjepartselskaper for å sende ut informasjon og drive markedsføring.

Foreningen forplikter seg til å følge bestemmelsene i Den [franske] personvernloven (lov nr. 78-17 av 6. januar 1978). Personene det gjelder, kan få tilgang til, endre, rette og slette informasjon om dem. Hvis du vil benytte deg av denne rettigheten, må du skrive til:
Foreningen JOYA® EUROPE TEAM
145, avenue de Fontvert
F-84130 Le Pontet
Frankrike
E-post: contact@joyaeurope.com

Konfidensialitet og integritet:

Informasjon som blir sendt over Internett, kan ikke garanteres å være konfidensiell eller fullstendig. Derfor kan meldinger som du sender til oss elektronisk, bli analysert og / eller endret både når det gjelder innhold og avsender. Foreningen JOYA® EUROPE TEAM fraskriver seg ethvert ansvar for dette.

Annen informasjon:

Annen ikke-personlig informasjon som du sender eller publiserer på nettstedet, eller som du sender elektronisk, via faks eller brev, kan brukes av Foreningen JOYA® EUROPE TEAM eller tilknyttede kommersielle eller ikke-kommersielle selskaper samt gjengis, avdekkes eller overføres på alle kjente og fremtidige måter.

Lenker og virus:

Det blir understreket at Foreningen JOYA® EUROPE TEAM ikke har noen kontroll på, eller ansvar for, lenker til nettsteder utenfor www.joyaeurope.com og for innholdet på disse nettstedene. Hvis brukeren velger å klikke på en lenke til et annet nettsted, er han eller hun selv ansvarlig for dette. Enhver direkte eller indirekte skade som kan oppstå som følge av at brukeren klikker på en lenke, skal ikke være Foreningen JOYA® EUROPE TEAM sitt ansvar.

Du er selv ansvarlig for å beskytte deg mot virus og andre skadelige programmer på eksterne nettsteder du benytter.

Foreningen JOYA® EUROPE TEAM kan ikke bli holdt ansvarlig for direkte eller indirekte skader som kan oppstå ved bruk av dette nettstedet eller eksterne nettsteder.

I samsvar med bestemmelsene i lov nr. 78-17 av 6. januar 1978, har du rett til innsyn i og endring av opplysningene dine samt til å motsette deg bruken av dem.